Για τη λήψη των θυλακικών μονάδων χρησιμοποιούνται δύο τεχνικές :

α) λήψη λωρίδας δέρματος και κατόπιν τεμαχισμός προς θυλακικές μονάδες ( strip excision )

β) απευθείας λήψη των θυλακικών μονάδων με τη βοήθεια κυκλικού νυστεριού ( follicular unit extraction, F.U.E.)