Το ιατρείο δεν έχει σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία.