Στο ιατρείο μας παρέχεται διάγνωση ,θεραπεία και παρακολούθηση των δερματολογικών και αφροδισίων νοσημάτων.

Οι θεραπείες που προτείνουμε ( τοπικές, συστηματικές, επεμβατικές ) είναι εξατομικευμένες.

Στο πλαίσιο της ιστοπαθολογικής διάγνωσης το ιατρείο μας συνεργάζεται με αξιόπιστο παθολογοανατομικό εργαστήριο.