Για τις αισθητικές πράξεις χρησιμοποιούνται σκευάσματα των εξής εταιρειών: