• Για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους εφαρμόζουμε λιποδιάλυση με AQUALYX .
  • Για τη χαλάρωση του δέρματος προτείνουμε σύσφιξη με ραδιοσυχνότητες (RF) .
  • Για το τοπικό πάχος και την κυτταρίτιδα εφαρμόζουμε cavitation και μεσοθεραπεία .

αισθητική σώματος