Στο ιατρείο μας εκτελούνται οι παρακάτω πράξεις Επεμβατικής Δερματολογίας :

  • Βιοψίες δέρματος.
  • Αφαίρεση κύστεων και λιπωμάτων.
  • Αφαίρεση ογκιδίων.
  • Αφαίρεση μυρμηκιών και κονδυλωμάτων με laser, διαθερμία ή κρυοπηξία.
  • Αφαίρεση υπερκερατώσεων με laser, διαθερμία ή κρυοπηξία.
  • Αφαίρεση σπίλων χειρουργικά και με laser.
  • Διάνοιξη και παροχέτευση δοθιήνων.
  • Μικρομεταμόσχευση τριχών.